Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

Ομιλία στον Κορινό