Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

Κοινοτικοί Σύμβουλοι

Κοινότητα Φωτεινών

ΒΕΤΣΟΥ ΙΒΟΝΗ ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΕΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΣΤΡΙΔΟΥ ΒΕΡΑ

Μάθετε περισσότερα