Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ

Υποψ. Δημοτική Σύμβουλος
Εκλογική Περιφ. Κατερίνης

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Γεννήθηκε στην Κατερίνη   το 1978