Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ

Υποψ. Δημοτική Σύμβουλος
Εκλογική Περιφ. Κορινού

Γεννήθηκε το 1958 και είναι μόνιμος κάτοικος Κάτω Αγίου Ιωάννη. Είναι  μητέρα δύο παιδιών και παντρεμένη με τον Αναστάσιο Γεωργίου.