Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

ΔΕΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ

Υποψ. Δημοτική Σύμβουλος
Εκλογική Περιφ. Κατερίνης

ΕΜΠΟΡΟΣ

Γεννήθηκε το 1969 στην  Κατερίνη . Είναι παντρεμένη
με τον Κυπαριζόπουλο Ηλία.