Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΟΥΜ

Υποψ. Σύμβουλος
Κοινότητα Κατερίνης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γεννήθηκε το 1982, είναι παντρεμένος με την Μπατάλα Παρασκευή
Εκπαιδευτικό και είναι πατέρας δύο παιδιών.