Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

ΖΑΝΕΤΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Υποψ. Δημοτικός Σύμβουλος
Εκλογική Περιφ. Kορινού

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Γεννήθηκε στη Νέα Τραπεζούντα το 1961 και είναι παντρεμένος με την Ζανέτα Χριστίνα.