Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

ΖΑΝΙΑ
ΣΟΦΙΑ

Υποψ. Σύμβουλος
Κοινότητα Κατερίνης

ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Τ / ΓΝΚ

Γεννήθηκε το 1978 και είναι μόνιμος κάτοικος  Κατερίνης .