Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

ΚΑΜΠΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Υποψ. Σύμβουλος
Κοινότητα Κατερίνης

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1972.