Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

ΚΑΡΚΑΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Υποψ. Δημοτική Σύμβουλος
Εκλογική Περιφ. Ελαφίνας

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Γεννήθηκε στο Μοσχοπόταμο το 1964