Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

ΚΗΠΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Υποψ. Δημοτικός Σύμβουλος
Εκλογική Περιφ. Παραλίας