Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

ΛΑΪΤΣΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Υποψ. Σύμβουλος
Κοινότητα Κατερίνης