Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

ΛΙΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

Υποψ. Σύμβουλος
Κοινότητα Κατερίνης

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
Γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1972. Είναι παντρεμένος με την Δήμητρα Τάκου.