Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

ΜΙΤΑΚΙΔΗΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ (ΡΟΥΛΗΣ)

Υποψ. Δημοτικός Σύμβουλος
Εκλ.Περιφέρεια Κατερίνης

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ OLYMPUS PLAZA
Γεννήθηκε στoν Κορινό το 1973 και είναι πατέρας δύο παιδιών.