Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

ΡΕΧΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υποψ. Δημοτικός Σύμβουλος
Εκλογική Περιφ. Κατερίνης

ΕΜΠΟΡΟΣ
Πρόεδρος εμπορικού συλλόγου Κατερίνης.