Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

Υποψ. Δημοτική Σύμβουλος
Εκλογική Περιφ. Κορινού

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1971.
Είναι παντρεμένη με τον Τζήκα Σωτήρη  Δάσκαλο, και μητέρα ενός παιδιού.