Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

ΣΤΑΜΑΤΙΔΗΣ
ΜΙΚΗΣ

Υποψ. Δημοτικός Σύμβουλος
Εκλογική Περιφ. Κατερίνης

ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟ