Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

Κοινότητα Ελάφου

Υποψήφιοι Σύμβουλοι

  • ΚΑΝΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  • ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
  • ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ
  • ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ