Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

Κοινότητα Νεοκαισάρειας

Υποψήφιοι Σύμβουλοι

  • ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ
  • ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ