Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

Κοινότητα Περίστασης

Υποψήφιοι Σύμβουλοι

  • ΝΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
  • ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ