Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Υποψ. Σύμβουλος
Κοινότητα Κατερίνης

ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ

Γεννήθηκε στην Ν.Χράνη 1958 .