Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

ΤΣΙΑΜΠΕΡΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ

Υποψ. Σύμβουλος
Κοινότητα Κατερίνης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Γεννήθηκε στην Κατερίνη 1965 .