Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ

Υποψ. Δημοτική Σύμβουλος
Εκλογική Περιφ. Κατερίνης

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Γεννήθηκε το 1985 στην  Κατερίνη  και είναι παντρεμένη  με τον Βαφείδη  Νεόφυτο.