Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

Κοινότητα Φωτεινών

Υποψήφιοι Σύμβουλοι

  • ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • ΚΟΣΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • ΜΠΕΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
  • ΜΥΡΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ