ω-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΥΚΟΥΔΗΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΣΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΣΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ