ω-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΕΛΠΕΖΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΣΙΒΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ