ω-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

ΖΙΩΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΚΚΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΞΑΝΘΗ

ΜΥΡΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΚΟΥΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ