ω-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΟΡΑΧΗΣ

ΓΚΙΑΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΓΚΟΥΤΖΑ ΜΑΡΙΑ

ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΚΕΝΔΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ