ω-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΙΑΣ

ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΛΙΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΖΗΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΤΖΗΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΟΧΟΒΙΤΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΤΣΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ