ω-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ

ΑΛΧΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΕΙΤΑΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ(ΡΙΑ)