ω-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΘΗ

ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΟΡΤΙΑΤΙΝΟΥ ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ