ω-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ

ΑΓΟΡΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΚΟΥΤΖΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΖΑΜΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΧΡΕΜΗ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ

ΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΖΙΜΠΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ