ω-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΒΑΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΚΑΛΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΙΟΠΗ

ΟΦΕΙΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΠΑΜΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΑΜΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ