Εκλέγεται για πρώτη φορά Βουλευτής στο Ν. Πιερίας

Εκλέγεται εκπρόσωπος του ΣΕΓΑΣ στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου.