Επανεκλέγεται Βουλευτής Ν. Πιερίας συγκεντρώνοντας για άλλη μια φορά τους περισσότερους σταυρούς