Στις Δημοτικές εκλογές του 2019 εκλέχθηκε Δήμαρχος Κατερίνης