Εφαρμογή ηλεκτρονικής τεχνολογίας – Καινοτομία​

Η ψηφιακή μας ταυτότητα ενισχύεται. Ήδη ο Δήμος μας κατάφερε από τον ψηφιακό αναλφαβητισμό που επικρατούσε πριν από μερικά χρόνια να αποκτήσει το δικό του αποτύπωμα.

Η εμπειρία έως σήμερα είναι θετική γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, με σκοπό την καλύτερη, αποδοτικότερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, τις συναλλαγές του με τον Δήμο, την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών, κ.ά.

Η πρότασή μας για τον Ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου με εγκεκριμένες προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2.390.000 ευρώ περιλαμβάνει:

  • Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • Παροχή συστημάτων τηλε-ιατρικής σε ευπαθείς ομάδες για απομακρυσμένη διάγνωση.
  • Έξυπνο Οδηγό Πόλης/Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών.
  • Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων.
  • Πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών, ενημέρωσης γονέων με smart εφαρμογή.
  • Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων.
  • Διαχείριση κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας (προγραμματισμός μαθημάτων, ενημέρωση γονέων, αγώνες, μαζικός αθλητισμός κτλ)
  • Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Κανονιστικών Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Επιπλέον  δημιουργία πλατφόρμας για εκδήλωση ενδιαφέροντος υιοθεσίας αδέσποτων ζώων με φωτογραφίες και βασικές πληροφορίες του ζώου και ηλεκτρονική αίτηση.