Κοινωνική πολιτική

Η τετραετία που πέρασε έφερε, λόγω της πανδημίας, τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Το πρώτο κοινωνικό ιατρείο που δημιούργησε ο Δήμος μας ωφέλησε χιλιάδες συνδημότες μας.  Συνεχίζουμε προτάσσοντας νέες πρωτοβουλίες με κοινωνικό πρόσημο.

 • Ιδρύουμε Δημοτική Τράπεζα Αίματος.
 • Ιδρύουμε Κοινωνικό Οδοντιατρείο.
 • Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ.
 • Δημιουργία Κέντρου Ημέρας για παιδιά με Αυτισμό.
 • Δημιουργούμε την  «Εθελοντική Ομάδα Περιβάλλοντος».
 • Χάρτης δικαιωμάτων ΑμεΑ και χαρτογράφηση κατηγοριών αναπηρίας.
 • Πλατφόρμα διαδρομών και σημείων θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ αλλά και προσβάσιμων κτιρίων καταστημάτων και υπηρεσιών μέσω εφαρμογής.
 • Δημιουργία συστημάτων αυτόματης καθοδήγησης ατόμων με δυσκολίες όρασης σε παραλίες.
 • Δημιουργία Δημοτικής Κατασκήνωσης στην Ολυμπιακή Ακτή.
 • Παράλληλα εκπονούμε πρόγραμμα για την ανάπτυξη δομών, οι οποίες θα υποστηρίξουν τη Δια βίου μάθηση, τη φροντίδα και την εκπαίδευση των ΑμεΑ και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας.
 • Δημιουργία ξενώνα Αστέγων
 • Βελτίωση των υποστηρικτικών δομών στήριξης της τρίτης ηλικίας, με εκσυγχρονισμό των ΚAΠΗ και μετονομασία τους σε Λέσχες Φιλίας και Πολιτισμού, με εκσυγχρονισμός στη  λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και με γνώμονα πάντοτε την προστασία της αξιοπρέπειας των πολιτών.