Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον​

Ό,τι αφορά το περιβάλλον, αφορά όλους μας. Κάναμε σπουδαία βήματα στην ανακύκλωση και πετύχαμε πανελλήνιες διακρίσεις. Δεν έγινε με ευχολόγια αλλά με συστηματική δουλειά.

 • Επεκτείνουμε τις γωνιές ανακύκλωσης σε όλο τον Δήμο.
 • Δημιουργία pocket πάρκου/χώρου πρασίνου στις γειτονιές.
 • Υπογειοποιούμε τους κάδους στο κέντρο αλλά και σε κεντρικά σημεία σε όλο τον Δήμο.
 • Υλοποιούμε πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης όλων των παραμέτρων σε αέρα, έδαφος και νερό, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
 • Ηλεκτροκίνητα οχήματα και σκούπες για την καθαριότητα της πόλης.
 • Επεκτείνουμε την ανακύκλωση με νέα υλικά (φελιζόλ ) και προωθούμε συστηματικά τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
 • Συνεχίζουμε τον επιτυχημένο σχολικό διαγωνισμό ανακύκλωσης  της Follow green εκτός από τα δημοτικά και στα Γυμνάσια της πόλης.
 • Υλοποιούμε το νέο εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Αποβλήτων του Δήμου με ορίζοντα το 2030 με χωριστή συλλογή υλικών συσκευασίας – βιοαποβλήτων -υφασμάτων.
 • Σύστημα Οικίσκων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό. Το “Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης” θα ξεκινήσει με την τοποθέτηση 5 Οικίσκων στην Πλατεία Δημοκρατίας, στην Πλατεία Δημαρχείου, στον κεντρικό πεζόδρομο, στο Δημοτικό Πάρκο Κατερίνης και στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης και θα αφορά στην ανακύκλωση συσκευασιών. Το συνολικό ανταποδοτικό αντίτιμο θα χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων του Δήμου Κατερίνης και των συλλόγων, φορέων.    
 • Κατασκευή μικρών φραγμάτων – ταμιευτήρων νερού για την αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού και την αποτελεσματική άρδευση.
 • Εκπόνηση Υδρογεωλογικής Μελέτης διερεύνησης υπογείου υδατικού δυναμικού στην περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Κατερίνης, με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας και της επάρκειας του νερού προς όφελος των δημοτών.
 • Η επέκταση δυναμικότητας ΕΕΛ (Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων) των υφιστάμενων μονάδων σε Κατερίνη και Κορινό.
 • Ο εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης και η προσθήκη νέων ψηφιακών υδρομέτρων.
 • Η ψηφιακή χαρτογράφηση δικτύων.
 • Η τηλεμετρία και ο τηλε-έλεγχος (SCADA) σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
 • Η εκπόνηση συνολικής μελέτης για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Ολυμπιακής Ακτής.
 • Προβαίνουμε στην εναλλακτική χρήση συστημάτων διαχείρισης λυμάτων.

Εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής αυτονομίας και μείωσης ενέργειας με παράλληλη τοποθέτηση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε όλα τα δημοτικά κτίρια και σχολεία.