Αποκτούμε Τουριστικό προφίλ

Ένα νέο σχέδιο για τον τουρισμό, ένα Στρατηγικό Σχέδιο (master plan) για τη συνολική και πολύπλευρη τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας με τρεις κεντρικούς στόχους:

Για το σκοπό αυτό η ΕΚΚΙΝΗΣΗ συστήνει την Αντιδημαρχία Τουρισμού, με σκοπό την προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος και την ανάπτυξη πολιτικών προσέλκυσης τουριστών σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Η μεγάλη οικονομική συνεισφορά του τουρισμού στον τόπο μας δεν αντιμετωπίστηκε με την σοβαρότητα και τη σημασία που της αξίζει.

Το κεφάλαιο του τουρισμού παραμένει μέχρι και σήμερα σαν μία υπόθεση που αφορά κύρια και σχεδόν αποκλειστικά τους ιδιώτες του κλάδου και λιγότερο ή σχεδόν καθόλου τους φορείς της Αυτοδιοίκησης και του Κράτους.

Οι αποσπασματικές πρωτοβουλίες που πάρθηκαν κατά καιρούς δεν έφεραν αποτελέσματα όπως αποδεικνύουν μία σειρά υπομνημάτων του Τουριστικού Κλάδου προς κάθε αρμόδιο με ουσιαστικές παρατηρήσεις, δίκαια παράπονα και σωστές υποδείξεις.

Το νέο σχέδιο για τον Τουρισμό που θα είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης του συνόλου των ενδιαφερόμενων φορέων, των όμορων δήμων, της Περιφέρειας, μεταξύ των άλλων να προβλέπει για τους κύριους υπάρχοντες τουριστικούς προορισμούς που είναι οι παραλίες του δήμου μας και τα Πιέρια, τα παρακάτω:

ΑΜΕΣΑ

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ

ΠΡΟΒΟΛΗ

Η Εκκίνηση θεωρεί απαραίτητη και αυτονόητη τη συμμετοχή του Δήμου σ ́ όλες τις μεγάλες τουριστικές εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτερικού.

Συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς του τουρισμού για την προώθηση άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού (οικολογικός, αθλητικός, φυσιολατρικός, θρησκευτικός, περιπέτειας, συνεδριακός κλπ.) με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου:

Προτείνουμε

Τη Δημιουργία Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου με γήπεδο ποδοσφαίρου και υποδομές προκειμένου να φιλοξενούνται ομάδες προετοιμασίας στη χειμερινή περίοδο στο Ελατοχώρι.

Προβολή προώθηση ορειβατικών διαδρομών και ανάδειξη μονοπατιών στα Πιέρια ορη.