Αθλητισμός

Η δωρεάν ή και με ελάχιστη συνδρομή πρόσβαση σε αθλητικούς χώρους σε κάθε δημότη, αποτελεί κεντρική δέσμευση της δημοτικής μας παράταξης.

Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ δίνει προτεραιότητα στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού λαμβάνοντας υπόψη:

Για το σκοπό αυτό:

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ