Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

Επιχειρηματικότητα

Ο δήμος Κατερίνης θα καταστεί σύμμαχος και όχι ένα γραφειοκρατικό γρανάζι που αποτρέπει και ταλαιπωρεί κάθε νέο επιχειρηματία, επαγγελματία ή παραγωγική διαδικασία.

Ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για το δήμο Κατερίνης, θα δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί δυναμικά η Κατερίνη και να δώσει ώθηση στην επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Επενδύουμε στην Τοπική Δημιουργική Οικονομία, ένα μοντέλο οικονομίας που κερδίζει έδαφος στο εξωτερικό και στοχεύει στην ενθάρρυνση τοπικών πρωτοβουλιών σε όλους τους παραγωγικούς τομείς με σύμμαχο τον ίδιο το δήμο που παρέχει τη δυνατότητα προβολής, προώθησης και ενίσχυσης τέτοιων πρωτοβουλιών.

Φορείς όπως το Επιμελητήριο Πιερίας, οι Ομάδες Παραγωγών και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, το Εργατικό Κέντρο και οι Επαγγελματικές Ενώσεις του Τουρισμού μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά μαζί με την δημοτική αρχή στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την υλοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων, βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο δήμος θα είναι αρωγός και σύμμαχος στους ανθρώπους που καθημερινά αγωνίζονται και παράγουν στο χωράφι, στη βιοτεχνία, στο εργοστάσιο, στον τουρισμό και σε κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία που δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Ο τόπος έχει ανάγκη από δράση που θα αποβλέπει στην αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

Ο δήμος μας μπορεί να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες:

  • Τη δημιουργία Οργανωμένου χώρου Εγκατάστασης επιχειρήσεων σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Πιερίας και τους παραγωγικούς φορείς της πόλης και του νομού. Στους οργανωμένους αυτούς χώρους θα μπορούν να εγκατασταθούν κάθε βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα χαμηλής όχλησης καθώς και επαγγελματικά εργαστήρια.
  • Τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας με εφαρμογή διαδικασίας μιας στάσης για αδειοδότηση νέων επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν στο δήμο.
  • Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με χρήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την ανάδειξη και βελτίωση των υφισταμένων υποδομών της κεντρικής αγοράς του δήμου μας.
  • Τη διοργάνωση δοκιμασμένων και επιτυχημένων πρακτικών σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και το Επιμελητήριο Πιερίας για την ενίσχυση και τόνωση της τοπικής αγοράς, πχ. ειδικές εκδηλώσεις, θεματικοί εμπορικοί δρόμοι ή σημεία.
  • Την τοποθέτηση κωδικών πληροφόρησης (QR Marks) σε σημεία με μεγάλη επισκεψιμότητα (Κατερίνη, Παραλιακή ζώνη, Χιονοδρομικό Ελατοχωρίου κ.λ.π.)
  • Εκδηλώσεις και σεμινάρια που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την κατάρτιση.
  • Αξιολόγηση και παρουσίαση των συμπερασμάτων και παραδειγμάτων καλών πρακτικών.

Η «ΕΚΚΙΝΗΣΗ» οραματίζεται να οργανώσει και να υλοποιήσει μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, με τους αρμόδιους φορείς, τα οποία θα συνδυαστούν με εξατομικευμένη βοήθεια προς τους νέους από έμπειρους επιχειρηματίες / μέντορες.