Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

Κατερίνη, η Πόλη μας!

Ένα φιλόδοξο νέο, γρήγορο, απολύτως ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο θα δώσει στην Κατερίνη το πρόσωπο που της αξίζει. Το πρόσωπο μιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής πόλης.

Η συνεργασία με το σύνολο των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων της Κατερίνης είναι απόλυτη δέσμευση για την ΕΚΚΙΝΗΣΗ.

Με την αξιοποίηση καλών πρακτικών, εφαρμογών, προγραμμάτων, άλλων δήμων από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, θα έχουμε άμεσα εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Πρώτη προτεραιότητα η καθημερινότητα του ΔΗΜΟΤΗ

 • Άμεση Ηλεκτρονική Καταγραφή μέσω ειδικής εφαρμογής όλων των αιτημάτων, προβλημάτων της καθημερινότητας (λακκούβες, κατεστραμμένα πεζοδρόμια, καθαριότητα, φωτισμός κ.λ.π) και υποχρέωση ανταπόκρισης της υπηρεσίας εντός 48 ωρών για την επίλυση / αντιμετώπιση / επίσκεψη συνεργείου.
 • Συγκροτούμε στο δήμο μας τα «Συνεργεία Άμεσης Επέμβασης» για εξαιρετικές ή έκτακτες περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης (πτώσεις δέντρων, σπάσιμο αγωγών κ.α.)
 • Αναβαθμίζουμε τη Δημοτική Αστυνομία και ενισχύουμε το ρόλο της.
 • Άμεσα προωθούμε την πρόταση σύμπραξης με τους δήμους Δίου Ολύμπου και Πύδνας Κολινδρού για τη σύσταση Συνδέσμου Δήμων για την περίθαλψη και προστασία των αδέσποτων ζώων σε επίπεδο νομού, στα πρότυπα του Συνδέσμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με όλες τις φιλοζωικές οργανώσεις και τους κτηνιάτρους.
 • Με την ανεξέλεγκτη παράνομη διαφήμιση αυξάνονται κατακόρυφα τα ατυχήματα, υποβαθμίζεται το αστικό μας περιβάλλον, η οπτική ρύπανση επιβαρύνει καθημερινά τον ψυχισμό μας, ενώ η ανοχή μας προς την αυθαιρεσία αυξάνεται διαρκώς! Προτείνουμε συγκεκριμένους υπαίθριους χώρους προβολής ηλεκτρονικού λογότυπου / διαφήμισης.

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ας το προστατέψουμε

Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων προσδίδουν σε όλους μας τον βαθμό υπευθυνότητας με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το μέλλον των παιδιών μας.

Πλαίσιο της δράσης μας στον τομέα αυτό θα είναι:

 • Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων. Προχωρούμε στη δημιουργία 12 μικρών κέντρων ανακύκλωσης «Πράσινα Σημεία» όπου οι δημότες θα αποθέτουν όλα τα προς επανάχρηση αντικείμενα σε διαφορετικούς υποδοχείς (ρούχα, χαρτί, πράσινα απορρίμματα, ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές). Μετά τη «θεματοποίησή» τους προωθούνται στην αντίστοιχη αγορά. Φροντίζουμε για την ενημέρωση των δημοτών έτσι ώστε να γνωρίσουν τις νέες πρακτικές και τις νέες μεθόδους. Ενημέρωση των μαθητών μέσω προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη διάχυση της γνώσης των καλών αυτών πρακτικών.
 • Σύστημα Οικίσκων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό. Το “Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης” θα ξεκινήσει με την τοποθέτηση 5 Οικίσκων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης συμβολικά στην Πλατεία Δημοκρατίας, στην Πλατεία Δημαρχείου, στον κεντρικό πεζόδρομο της Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο Δημοτικό Πάρκο Κατερίνης και στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης και θα αφορά στην ανακύκλωση συσκευασιών. Η καινοτομία και η μοναδικότητα του Προγράμματος είναι η εφαρμογή της «Διαλογής στην Πηγή», με παράλληλη παροχή σημαντικού ανταποδοτικού αντιτίμου, που ανέρχεται σε 0,03 ευρώ ανά κάθε μία μεταλλική, πλαστική ή γυάλινη συσκευασία δηλαδή 1 ευρώ ανά 33 συσκευασίες. Το συνολικό ανταποδοτικό αντίτιμο θα χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων του Δήμου Κατερίνης και των συλλόγων, φορέων. Το πρόγραμμα θα ενισχυθεί με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, με την τοποθέτηση τουλάχιστον ενός οικίσκου σε κάθε χωριό του δήμου Κατερίνης, εξαιρουμένης της Παραλίας και του Κορινού όπου κατόπιν διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς θα αποφασιστεί το που θα τοποθετηθούν 10 οικίσκοι.
 • Θεσπίζουμε την «πράσινη γειτονιά» και προχωρούμε σε μείωση δημοτικών τελών για εκείνες τις γειτονιές που θα επιτύχουν μείωση των οργανικών σκουπιδιών και αύξηση ανακυκλώσιμων όλων των υπόλοιπων υλικών.
 • Ανανεώνουμε το γερασμένο στόλο των απορριμματοφόρων που αποτελεί πολλές φορές πηγή ρύπανσης με τα ρέοντα στραγγίσματα, με νέα οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας εκπαιδεύοντας παράλληλα μόνιμο προσωπικό. Αντίστοιχα προγράμματα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Υγρά απόβλητα. Επέκταση των αποχετευτικών δικτύων σε όλο τον Δήμο και κατασκευή μικρών compact βιολογικών καθαρισμών στους μικρούς οικισμούς μετά από διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες.
 • Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού του Κορινού και βελτίωση του δικτύου μεταφοράς αποβλήτων στον Βιολογικό Κατερίνης.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση όλων των Δημοτικών κτιρίων (κτίρια διοίκησης, σχολεία, κλειστά γυμναστήρια) και αντικατάσταση των χιλιάδων συμβατικών λαμπτήρων φωτισμού των οδών και των πλατειών, με λαμπτήρες τύπου LED θα βελτιώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θα δώσουν ανάσα στα οικονομικά του Δήμου. Μετατροπή των οχημάτων του δήμου σε αεριοκίνητα.
 • Επένδυση στα νέα προγράμματα ΑΠΕ με σκοπό την μείωση έως μηδενισμό των δημοτικών τελών στους δημότες. Να γίνει η Κατερίνη ο πρώτος δήμος που θα κερδίζει από την ενέργεια, να γίνει ο πρώτος δήμος που θα καταργήσει ανταποδοτικά τα δημοτικά τέλη αρχίζοντας από τις άπορες οικογένειες έως το σύνολο των δημοτών. Να γίνει ένας εύπορος δήμος εκμεταλλευόμενος όλους τους πόρους του.
 • Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την κατασκευή σταθμών παραγωγής ενέργειας με φωτοβολταικά από τους Δήμους έως 500kw με σκοπό η παραγόμενη ενέργεια να συμψηφίζεται με την καταναλώμενη (καταναλισκόμενη) θα μειώσει σημαντικά τις δαπάνες για κατανάλωση ενέργειας. Επίσης θα εξεταστεί ο νέος θεσμός των «ενεργειακών κοινοτήτων» όπου ο Δήμος μπορεί να καταστεί συνέταιρος συμπαραγωγός σε επενδύσεις παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε.
 • Δημιουργούμε γραφείο Εξυπηρέτησης πολιτών σε θέματα φυσικού αερίου. Το γραφείο ενημερώνει πολίτες, συμπληρώνει αιτήσεις, όπου απαιτείται, ενώ μηχανικοί του δήμου συντάσσουν μελέτες σε πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ιδιώτες. Άμεση αποκατάσταση ζημιών από τις συνδέσεις με την βοήθεια συνεργείων του Δήμου (δρόμοι, πεζοδρόμια).
 • Πλατανόδασος Νεοκαισάρειας και κοίτη ποταμού Πέλεκα σημεία αναφοράς για την πόλη της Κατερίνης. Προχωρούμε σε ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις. Τοποθετούμε υπαίθρια όργανα γυμναστικής προκειμένου να μετατραπούν σε χώρους άθλησης, αναψυχής και περιπάτου. Προχωρούμε σε δενδροφύτευση στην περιοχή του Πέλεκα.
  Το Πλατανόδασος Νεοκαισάρειας είναι ο φυσικός μας πλούτος. Του δίνουμε πνοή, το αναβαθμίζουμε, το μετατρέπουμε σε σημείο συνάντησης και αναψυχής για όλους τους δημότες και κυρίως σε πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών. Παραγόμενες θέσεις εργασίας, άμεσες και έμμεσες.

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ας το βελτιώσουμε

 • Οι προσόψεις των κτιρίων στο κέντρο της Κατερίνης αλλάζουν. Προχωρούμε σε Αρχιτεκτονική παρέμβαση στα υφιστάμενα κτίρια της πόλης, ώστε αυτή να αποκτήσει χρώμα και ταυτότητα. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν ύστερα από διαβούλευση του δήμου με τους ιδιοκτήτες των κτιρίων και την τοπική κοινωνία με βάση μελέτη που θα εκπονήσει ο δήμος. Η ένταξη των αλλαγών αυτών σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης παρέχει εγγυήσεις υλοποίησης τους.
 • Αρχιτεκτονική παρέμβαση σε παλαιά κτίρια –αρχοντικά όσα έχουν εναπομείνει
 • Συγκροτούμε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο και σωστά σχεδιασμένο δίκτυο αστικού πρασίνου που θα έχει αφετηρία του τα κτίρια και θα ολοκληρώνεται στα δημοτικά πάρκα, πεζοδρόμια, πεζόδρομους. Στοχεύουμε σε ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ δομημένου περιβάλλοντος και πρασίνου για καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων.
 • Ενημέρωση, προτροπή και κίνητρο σε ιδιοκτήτες πολυκατοικιών, κυρίως στο κέντρο της πόλης, μέσω επιδοτήσεων, για τη δημιουργία Πράσινης Ταράτσας. Οικονομία κατανάλωσης ενέργειας, απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα, αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής, αντιπλημμυρική προστασία των πόλεων, συγκράτηση αστικής σκόνης, αναβάθμιση της αισθητικής της πόλης, αύξηση της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, ανάπτυξη της βιοποικιλότητας.
 • Αλλάζουμε την εικόνα στις εισόδους της Κατερίνης, τις νησίδες και τους περιφερειακούς οδικούς άξονες με ουσιαστικές παρεμβάσεις καλλωπισμού.
 • Αναβαθμίζουμε την εικόνα πλατειών, δικτύου πεζοδρόμων. Δίνουμε κίνητρα στους πολίτες ώστε να αναλάβουν τη συντήρησή τους και την καθημερινή τους καθαριότητα, με τη βοήθεια πάντα των υπηρεσιών του δήμου.
 • Άμεσα προχωρούμε στην τμηματική ανακατασκευή της κεντρικής οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου μετατρέποντάς την σε ασφαλή και λειτουργικό πεζόδρομο που θα αναδείξει και το εξαιρετικό εμπορικό κέντρο της Κατερίνης.
 • Με σύνθημα «Πρασινίζω ...τη γειτονιά μου/το μπαλκόνι μου/το σπίτι μου/το πεζοδρόμιό μου» δίνουμε κίνητρα στους δημότες για περισσότερο και ποιοτικά καλύτερο πράσινο. Επιβραβεύουμε τις καλές πρακτικές και θεσπίζουμε βραβεία.
 • Τo δημοτικό πάρκο της Κατερίνης παίρνει ξανά ζωή και μετατρέπεται σε βοτανικό κήπο, ένα πάρκο όλων των εποχών με διοργάνωση θεματικών πολιτιστικών καλλιτεχνικών δράσεων και υπαίθριων εκθέσεων. Πεζοδρόμηση της οδού Νοσοκομείου από τη Μπίνου έως και την 7ης Μεραρχίας και σύνδεση με τις εγκαταστάσεις του παλιού Νοσοκομείου, σε συνεργασία με τη διοίκηση του Νοσοκομείου.
 • Αξιοποιούμε όλα τα εγκαταλελειμμένα δημοτικά οικόπεδα και τις σχολάζουσες κτιριακές εγκαταστάσεις και επαναφέρουμε το αίτημα παραχώρησης για χρήση των εγκαταλελειμμένων στρατοπέδων.
 • Παιδικές χαρές. Αλλάζουν ριζικά, αναβαθμίζονται και γίνονται πιο σύγχρονες όλες οι παιδικές χαρές σε όλο το Δήμο Κατερίνης με το πρόγραμμα «Φιλόδημος», δίνοντας ασφάλεια στα παιδιά που θα παίζουν σε αυτές. Όλες οι παρεμβάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας ώστε όλα τα παιδιά από τα πολύ μικρά ή και τα λίγο πιο μεγάλα να απολαμβάνουν μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας το παιχνίδι τους. Είναι μια παρέμβαση που είναι αναγκαία για κάθε σύγχρονη πόλη όπως η Κατερίνη.
 • Εκπονούμε άμεσα μελέτη για την αναβάθμιση του χώρου όπου φιλοξενούνται η Εμποροπανήγυρη Κατερίνης και η Εμποροβιοτεχνική Έκθεσης Πιερίας.
 • Αναπαλαίωση - αξιοποίηση παλαιών σφαγείων.
 • Μελέτη για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του 5ου Γυμνασίου Κατερίνης και μετατροπής του σε πολυχώρο πολιτισμού, εκθέσεων, μουσικών παραστάσεων.
 • Η τοπική λαϊκή αγορά προϊόντων αναβαθμίζεται.
 • Εργοστάσιο εμποτισμού του ΟΣΕ. Άμεσα θα προκηρύξουμε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών με στόχο την συγκρότηση πρότασης για την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου. Ολιστική αξιοποίησή με τη δημιουργία ενός μουσείου Βιομηχανικής Ιστορίας, τη δημιουργία ενός χώρου Πολιτισμού, Εκθέσεων, χώρου αναψυχής με διατήρηση όλων των μουσειακών στοιχείων του παλιού εργοστασίου. Ανάπτυξη του ανατολικού τομέα της περιοχής με ένα έργο τεράστιας κοινωνικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής υπεραξίας. Θα αποτελέσει ένα τεράστιο πολιτιστικό σημείο αναφοράς της πόλης μας, με ποδηλατόδρομο, με δίκτυο πεζοδρόμων, με skate park, με χώρο για street art καλλιτέχνες. Μια μικρή τεχνόπολη του δήμου Κατερίνης.
 • Δημόσιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ολιστική παρέμβαση στην υπόγεια διάβαση της Λ. Ιασωνίδη καθώς και στους γύρω χώρους, από το νέο Γυμναστήριο έως και το κτίριο του ΟΣΕ στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Κατερίνης, που αποτελεί τον βασικό οδικό άξονα ο οποίος οδηγεί στην Παραλία και στην Ολυμπιακή Ακτή. Υποδομή για πρόσβαση.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

Ας το λύσουμε

Η Κατερίνη χρειάζεται μια νέα γενική κυκλοφοριακή μελέτη στην οποία θα εντάσσεται και η συγκοινωνιακή μελέτη με μακροχρόνιο συγκοινωνιακό σχεδιασμό, με μελέτες διαχείρισης της κυκλοφορίας και κυρίως της στάθμευσης.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης θα προχωρήσουμε σε δημόσια διαβούλευση με ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων και με τις βελτιώσεις που θα προκύψουν θα δώσουμε λύση σε χρόνια κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης.

Προτείνουμε:

 • Δημιουργία ανοιχτών φυλασσόμενων χώρων στάθμευσης στις εισόδους της πόλης για τη στάθμευση των οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων. Ταυτόχρονη μεταφορά των επιβατών από και προς τους χώρους στάθμευσης στο κέντρο, με φιλικά προς το περιβάλλον, μέσα μεταφοράς, (πχ. ποδήλατα, μικρά λεωφορεία).
 • Εξέταση κατά την εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης της αναγκαιότητας ή μη δημιουργίας τριώροφου υπόγειου χώρου στάθμευσης δίπλα στον Ευκαρπίδη.
 • Δημιουργία τριώροφου υπόγειου χώρου στάθμευσης δίπλα στον Ευκαρπίδη για την διευκόλυνση των Δημοτών.
 • Χάραξη ποδηλατικών διαδρομών καθώς και προγραμματισμός για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων σύμφωνα με τις προτάσεις της κυκλοφοριακής μελέτης σε συνεργασία με τους ποδηλατικούς συλλόγους της πόλης.
 • Διάνοιξη οδών με εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου.
 • Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα σε κατεστραμμένους οδικούς άξονες 19ης Μαίου και 25ης Μαρτίου.
 • Επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης.

Μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις για την Κατερίνη:

 • Σε όλα τα ιστορικά κτίρια της πόλης - όπου αυτά υπάρχουν - πίνακας βασικών ιστορικών πληροφοριών σε τρεις γλώσσες.
 • Σε διαβάσεις με πυκνή κυκλοφορία και διασταυρώσεις τοποθέτηση σηματοδοτών και ηχητικών φαναριών καθώς και διαγραμμίσεις διαβάσεων
 • Προστατεύουμε με ειδικές κατασκευές τις διαβάσεις ΑμεΑ, διαβάσεις πεζών και πεζοδρόμια από παράνομη στάθμευση
 • Βελτίωση της περίφραξη των κοιμητηρίων Αγ. Αικατερίνης - Παρέμβαση στο κοιμητήριο Αγίου Λαζάρου
 • Υπαίθριες μεταφερόμενες μουσικές σκηνές, κάθε Σάββατο και Κυριακή, στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, στις καθέτους, στην πλατεία Δημοκρατίας, στο πάρκο της πόλης και σε όλες τις γειτονιές της πόλης, με τη συνεργασία ντόπιων μουσικών σχημάτων, θεατρικών τμημάτων, πολιτιστικών συλλόγων. Υπαίθριες ανταλλακτικές βιβλιοθήκες στον αστικό χώρο, οι οποίες με τη βοήθεια της τοπικής κοινότητας κι εθελοντών θα ενταχθούν σιγά σιγά στην καθημερινότητα των πολιτών.
 • Εκ νέου σχεδιασμός και αναβάθμιση του μίνι εμπορικού κέντρου στο ισόγειο του Δημαρχειακού κτιρίου, μετατροπή του σε ένα νέο τοπόσημο, σε ένα χώρο νεανικής δημιουργίας, σε ένα χώρο πρασίνου και καλλιτεχνικής δημιουργίας με την πρόβλεψη για ανάπτυξη καταστημάτων εστίασης στον εξώστη, άμεση επαναλειτουργία του Θερινού Κινηματογράφου, γενικότερη μετατροπή σε ένα πολυλειτουργικό χώρο που τα σημεία του θα ενώνονται με μικρές γέφυρες και θα λειτουργεί ως χώρος διέλευσης, στάσης, χαλάρωσης και διαφόρων ειδών συγκεντρώσεων και δρωμένων.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Ας τις διεκδικήσουμε

 • Νότιος κόμβος είσοδος της πόλης (τέρμα Μαρτίου και Εθνικού σταδίου). Εδώ και 15 χρόνια μετά την απαλλοτρίωση και την τελική διαμόρφωση του νοτίου κόμβου (εισόδου εξόδου), η κατάσταση που παρουσιάζει η είσοδος της πόλης κάθε άλλο παρά είσοδο μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης θυμίζει.
 • Έλλειψη φωτισμού.
 • Κακή έως κάκιστη σήμανση, που να αφορά τις κατευθύνσεις και τους τομείς της πόλης.
 • Έλλειψη φρεατίων.
 • Ανύπαρκτη συντήρηση του κόμβου.
 • Έλλειψη πεζοδρομίων

Ύστερα από μελέτες που θα εκπονηθούν άμεσα θα διεκδικήσουμε:

 • Διαμόρφωση και αισθητική αναβάθμιση των χώρων σε όλους τους κόμβους εισόδου και εξόδου της πόλης.
 • Ολοκλήρωση του Περιφερειακού Δρόμου με άμεση κατασκευή του τμήματος από κόμβο Κεραμιδίου έως το Νοσοκομείο.
 • Βελτίωση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου προς Άγιο Δημήτριο, προς Ελατοχώρι, προς Μοσχοπόταμο, προς Τρίλοφο.
 • Βελτίωση και ασφαλτόστρωση της οδού Ν. Πλαστήρα (Εγγλέζικος) - Διεκδίκηση άμεσης παρέμβασης (Ο Εγγλέζικος ανήκει στην Περιφέρεια)
 • Επανασχεδιασμός και κατασκευή του αντιπλημμυρικού δικτύου περισυλλογής των βρόχινων νερών.
 • Ανακατασκευή οδών που έχουν καταστεί υπερυψωμένοι λόγω της συνεχούς συμπληρωματικής ασφαλτόστρωσης.