Κατερίνη, η Πόλη μας!

Ένα φιλόδοξο νέο, γρήγορο, απολύτως ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο θα δώσει στην Κατερίνη το πρόσωπο που της αξίζει. Το πρόσωπο μιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής πόλης.

Η συνεργασία με το σύνολο των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων της Κατερίνης είναι απόλυτη δέσμευση για την ΕΚΚΙΝΗΣΗ.

Με την αξιοποίηση καλών πρακτικών, εφαρμογών, προγραμμάτων, άλλων δήμων από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, θα έχουμε άμεσα εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Πρώτη προτεραιότητα η καθημερινότητα του ΔΗΜΟΤΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ας το προστατέψουμε

Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων προσδίδουν σε όλους μας τον βαθμό υπευθυνότητας με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το μέλλον των παιδιών μας.

Πλαίσιο της δράσης μας στον τομέα αυτό θα είναι:

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ας το βελτιώσουμε

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

Ας το λύσουμε

Η Κατερίνη χρειάζεται μια νέα γενική κυκλοφοριακή μελέτη στην οποία θα εντάσσεται και η συγκοινωνιακή μελέτη με μακροχρόνιο συγκοινωνιακό σχεδιασμό, με μελέτες διαχείρισης της κυκλοφορίας και κυρίως της στάθμευσης.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης θα προχωρήσουμε σε δημόσια διαβούλευση με ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων και με τις βελτιώσεις που θα προκύψουν θα δώσουμε λύση σε χρόνια κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης.

Προτείνουμε:

Μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις για την Κατερίνη:

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Ας τις διεκδικήσουμε

Ύστερα από μελέτες που θα εκπονηθούν άμεσα θα διεκδικήσουμε: