Μαζί με τον Αγρότη

Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ συστήνει Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί πρέπει οι κοινότητές μας να παραμείνουν παραγωγικές και ζωντανές. Γιατί θέλουμε οι νέοι να μην εγκαταλείπουν τα χωριά μας και να μην ερημώνει η περιφέρειά μας.

Η ανασυγκρότηση της κοινωνίας της υπαίθρου, το ξαναζωντάνεμα των χωριών ή έστω η συγκράτηση του εναπομείναντος πληθυσμού θα πρέπει να είναι Εθνική και όχι μόνο Αυτοδιοικητική υπόθεση και να στοχεύει στην αύξηση του εισοδήματος και στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ενώ χιλιάδες στρέμματα παραμένουν μη αρδευόμενα και μη αποδοτικά αφού δεν μπορούν οι αγρότες να προβούν σε δυναμικές καλλιέργειες απαιτητικές σε νερό, εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού διέρχονται κάθε χρόνο δίπλα από τα χωράφια τους και χάνονται στη θάλασσα.

Ο όγκος αυτού του πολύτιμου νερού για τους αγρότες είναι τόσο μεγάλος που συνήθως δημιουργεί και πλημμυρικά φαινόμενα.

Ενώ αυτά συμβαίνουν στην περιοχή μας «τρέχουν» Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 που χρηματοδοτούν εγγειοβελτιωτικά έργα, δίνοντας προτεραιότητα στην κατασκευή φραγμάτων και λιμνο-δεξαμενών για άρδευση.

Δεσμευόμαστε: Να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη αγροτικών έργων υποδομής μέσα από Προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Ο Δήμος θα συνδράμει στη συνεργασία και στη συλλογική δράση των αγροτών με:

ΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Πέρα από την αναγκαία αξιοποίηση των σύγχρονων διαδικτυακών μορφών μάρκετιγκ ο Δήμος θα συμβάλει στην ζωντανή προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων στηρίζοντας εκδηλώσεις όπως: