Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

Μαζί με τον δημότη

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ένας σύγχρονος δήμος στην εποχή της τεχνολογίας και των έξυπνων εφαρμογών δεν μπορεί να οδηγεί τους δημότες στα γκισέ των υπηρεσιών για απλές υπηρεσίες ή έγγραφα.

Η ορθολογική οργανωτική δομή, η ευέλικτη λειτουργικότητα των υπηρεσιών, το καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό και η χρήση σύγχρονων μέσων εργασίας είναι βασικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες.

Από την πρώτη στιγμή δεσμευόμαστε για μία δίκαιη διοίκηση. Είναι αρχή της ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. FAIR PLAY σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

Άμεσα θα ξεκινήσει η κατάρτιση ενός Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου με περιγραφή των δομών και των υπηρεσιών (διευθύνσεις, τμήματα, γραφεία) καθώς και με λεπτομερή περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε υπηρεσίας ή τμήματος στο δήμο και στις δημοτικές επιχειρήσεις.

Η γρήγορη εξυπηρέτηση του δημότη και η σωστή λειτουργία του δήμου αποτελούν βασικές μας προτεραιότητες.

Καταρτισμένα, έμπειρα, ενημερωμένα και πρόθυμα στελέχη του Δήμου Κατερίνης, εργαζόμενοι και διοίκηση ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ. Μια νέα αρχή για όλους τους εργαζόμενους που θα αισθάνονται ως προσωπική τους υπόθεση την κάθε επιτυχία του Δήμου μας

 • Εφαρμόζουμε αξιολόγηση των υπηρεσιών και πιστοποίηση του μοντέλου Διοίκησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Μοναδικός στόχος η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες. Η δημοτική αρχή δεν χρειάζεται «αυλή». Χρειάζεται ανθρώπους που αγαπούν το δήμο και σέβονται τους δημότες.
 • Αξιοποιούμε σε θέσεις ευθύνης στο πλαίσιο των κριτηρίων και του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα εργαζόμενους που διαθέτουν τα προσόντα και την επάρκεια να διαχειριστούν προς όφελος του δημότη και του δήμου.
 • Δημοσιοποιούμε όλες τις μελέτες που έχει εκπονήσει ο δήμος, ώστε οι Δημότες να γνωρίζουν ποιες από αυτές υλοποιούνται και ποιες θα υλοποιηθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα του Δήμου.

Ο δήμος μας μπαίνει στην εποχή των νέων τεχνολογιών, έξυπνων εφαρμογών και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη, στα πρότυπα δήμων της Ελληνικής περιφέρειας που ήδη πρωτοπορούν στις καλές πρακτικές σε εφαρμογές e-εξυπηρέτησης των δημοτών τους εδώ και χρόνια.

Η ανάπτυξη των συστημάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών που άμεσα θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει ο Δήμος μας, μεταξύ των άλλων ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:

 • Ηλεκτρονικές αιτήσεις και ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων για θέματα των δημοτών με πρόβλεψη συστήματος παρακολούθησης από τους ενδιαφερόμενους για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το αίτημα και την καθημερινή εξέλιξή του.
 • Ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων - απαντήσεων προς τους πολίτες.
 • Καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών από και προς το Δήμο καθώς και προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις.
 • Τοποθέτηση σε κεντρικά σημεία της πόλης, ηλεκτρονικού εξοπλισμού άμεσης έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων που ο νόμος επιτρέπει, 24ωρης λειτουργίας.
 • Ανοιχτή τηλεφωνική Γραμμή Δημότη για την επίλυση των μικρών καθημερινών προβλημάτων.
 • Πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης αμφίδρομης πληροφόρησης όπου θα κατατίθενται οι απόψεις των πολιτών για θέματα όπου αφορούν στο Δήμο μας και ο Δήμος με τις υπηρεσίες του θα απαντά σε ορισμένο χρονικό διάστημα.
 • Διευκόλυνση του Δημότη, στις υπηρεσίες του Δήμου, με την κατάργηση περιττών εγγράφων για τη διεκπεραίωση εργασιών στις υπηρεσίες του Δήμου.

Με σεβασμό στο τελευταίο ευρώ του Δημότη και του Δήμου και με διαρκή πολιτική διεκδίκηση για επιπλέον πόρους και χρηματοδοτήσεις, ο Δήμος μας:

Η ανάπτυξη των συστημάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών που άμεσα θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει ο Δήμος μας, μεταξύ των άλλων ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:

 • Δημιουργεί Iστοσελίδα του δήμου Κατερίνης, ολοκληρωμένη, επικαιροποιημένη, σύγχρονη, και χωρίς παραλήψεις και λάθη, μεταφρασμένη σε 3 ξένες γλώσσες. Με ανανεωμένο σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και εμπλουτισμένο περιεχόμενο η ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης, www.katerini.gr, αλλάζει σελίδα. Η νέα ιστοσελίδα θα αποτελεί ένα δυναμικό κανάλι επικοινωνίας, σύγχρονο, λειτουργικό, εύχρηστο και φιλικό, με πλούσιο περιεχόμενο, χρήσιμα εργαλεία, διασυνδέσεις και εφαρμογές. Θα παρέχει άμεση ενημέρωση, θα ενισχύει την διαδραστικότητα και θα αναδεικνύει την σύγχρονη αντίληψη που έχει διαμορφωθεί για την εικόνα και την πληροφορία που θα πρέπει να προσφέρει ένας Δήμος προς όλους και για όλα τα θέματα
 • Δημιουργεί άμεσα ενιαία βάση των υπόχρεων προς τον Δήμο αλλά και των υποχρεώσεων του Δήμου προς τρίτους με δυνατότητα συμψηφισμού υποχρεώσεων και απαιτήσεων.
 • Ενεργοποιεί την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των τοπικών επιχειρήσεων σε ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως είναι η κοινωνική μέριμνα, το περιβάλλον, η παιδεία και ο πολιτισμός.
 • Άμεσα καταρτίζει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
 • Μεταστεγάζει ή μεταφέρει υπηρεσίες του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Δημότη ή και για περιορισμό κόστους λειτουργίας.
 • Επαναδιαπραγματεύεται τη ρύθμιση και επιμήκυνση των δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων του Δήμου που νόμιμα προέκυψαν.
 • Ενεργοποιεί και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στους θεσμούς που προβλέπονται για το δημοκρατικό προγραμματισμό και το έλεγχο της λειτουργίας του Δήμου.

Διεκδικούμε: Tη βελτίωση των πόρων της κυβέρνησης προς τους ΟΤΑ ώστε να αναστρέψουμε το καχεκτικό οικονομικό περιβάλλον των Δήμων αλλά και του δικού μας Δήμου.