Μαζί με τον δημότη

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ένας σύγχρονος δήμος στην εποχή της τεχνολογίας και των έξυπνων εφαρμογών δεν μπορεί να οδηγεί τους δημότες στα γκισέ των υπηρεσιών για απλές υπηρεσίες ή έγγραφα.

Η ορθολογική οργανωτική δομή, η ευέλικτη λειτουργικότητα των υπηρεσιών, το καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό και η χρήση σύγχρονων μέσων εργασίας είναι βασικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες.

Από την πρώτη στιγμή δεσμευόμαστε για μία δίκαιη διοίκηση. Είναι αρχή της ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. FAIR PLAY σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

Άμεσα θα ξεκινήσει η κατάρτιση ενός Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου με περιγραφή των δομών και των υπηρεσιών (διευθύνσεις, τμήματα, γραφεία) καθώς και με λεπτομερή περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε υπηρεσίας ή τμήματος στο δήμο και στις δημοτικές επιχειρήσεις.

Η γρήγορη εξυπηρέτηση του δημότη και η σωστή λειτουργία του δήμου αποτελούν βασικές μας προτεραιότητες.

Καταρτισμένα, έμπειρα, ενημερωμένα και πρόθυμα στελέχη του Δήμου Κατερίνης, εργαζόμενοι και διοίκηση ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ. Μια νέα αρχή για όλους τους εργαζόμενους που θα αισθάνονται ως προσωπική τους υπόθεση την κάθε επιτυχία του Δήμου μας

Ο δήμος μας μπαίνει στην εποχή των νέων τεχνολογιών, έξυπνων εφαρμογών και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη, στα πρότυπα δήμων της Ελληνικής περιφέρειας που ήδη πρωτοπορούν στις καλές πρακτικές σε εφαρμογές e-εξυπηρέτησης των δημοτών τους εδώ και χρόνια.

Η ανάπτυξη των συστημάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών που άμεσα θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει ο Δήμος μας, μεταξύ των άλλων ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:

Με σεβασμό στο τελευταίο ευρώ του Δημότη και του Δήμου και με διαρκή πολιτική διεκδίκηση για επιπλέον πόρους και χρηματοδοτήσεις, ο Δήμος μας:

Η ανάπτυξη των συστημάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών που άμεσα θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει ο Δήμος μας, μεταξύ των άλλων ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:

Διεκδικούμε: Tη βελτίωση των πόρων της κυβέρνησης προς τους ΟΤΑ ώστε να αναστρέψουμε το καχεκτικό οικονομικό περιβάλλον των Δήμων αλλά και του δικού μας Δήμου.