Οι Κοινότητές μας

Δημιουργούμε Αντιδημαρχία Κοινοτήτων. Μοναδικός της στόχος η άμεση λύση καθημερινών προβλημάτων των κατοίκων των χωριών του Δήμου.

Η ύδρευση, η άρδευση, οι αγροτικοί δρόμοι, ο φωτισμός, τα τοπικά κοιμητήρια, πλατείες, πεζόδρομοι, παιδικές χαρές, τα γήπεδα ποδοσφαίρου, η καθαριότητα και άλλα θέματα των κοινοτήτων που μέχρι σήμερα αποτελούν αρμοδιότητες ξεχωριστών Αντιδημαρχιών και νομικών προσώπων με αποτέλεσμα να χωλαίνουν, λόγω της σύγχυσης ή αλληλο-επικάλυψης των αρμοδιοτήτων, θα αντιμετωπίζονται άμεσα, αφού θα προβλέπεται στο συντονιστικό ρόλο και στις αρμοδιότητες της Αντιδημαρχίας Κοινοτήτων.

Οι Πρόεδροι και οι Σύμβουλοι των Κοινοτήτων θα υποστηριχθούν διοικητικά, τεχνικά και οικονομικά για να ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον «Κλεισθένη» και παράλληλα με απόφαση του Δημάρχου θα μεταβιβαστούν επιπλέον αρμοδιότητες στους Προέδρους και στα Συμβούλια των Κοινοτήτων για την αντιμετώπιση από τους ίδιους των τοπικών θεμάτων. Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης των Κοινοτήτων, σύμφωνα πάντα με το νόμο.

Καταρτίζουμε από ένα μικρό επιχειρησιακό σχέδιο ανασυγκρότησης για κάθε Κοινότητα του Δήμου μας και ενισχύεται κάθε κοινότητα ξεχωριστά με τα βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως αυτά θα υποδειχτούν από κάθε σχέδιο.

Θεωρούμε επιβεβλημένη την παρουσία γεωπόνου, μία φορά την εβδομάδα, για την ολοκληρωμένη και άρτια ενημέρωση των ενδιαφερομένων αγροτών της περιοχής. Βοηθάμε και ενισχύουμε το αγροτικό μας προϊόν. Βοηθάμε και ενισχύουμε τους ντόπιους παραγωγούς.

Κεντρικές προτεραιότητες:

Επιπλέον:

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ