Αγίας Λαύρας 16, Κατερίνη 23510 22495

Οικονομικοί πόροι για το έργο μας

ΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 - 2020+2

Δεκάδες προσκλήσεις «έτρεξαν» και «τρέχουν» που απευθύνονται προς τους Δήμους για να υποβάλουν προτάσεις έργων και δράσεων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή σε Τομεακά – Επιχειρησιακά Προγράμματα των Υπουργείων.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης δύναται να χρηματοδοτήσει

 • Την κατασκευή Αρδευτικών Φραγμάτων και Λιμενοδεξαμενών
 • Την επανακατασκευή κατεστραμμένων αρδευτικών δικτύων.
 • Τη χρήση νέων τεχνολογιών για την μείωση της σπατάλης του νερού.
 • Στοιχείο Λίστας
 • Τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τη μείωση του κόστους της ενέργειας για την άρδευση.
 • Την ανάπλαση ανάδειξη οικισμών ή σημείων ενδιαφέροντος με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη.
 • Την κατασκευή μικροέργων για την ύπαιθρο στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER (ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων, την δημιουργία αιθουσών πολιτισμού και χώρων αθλητισμού, την ενίσχυση δράσεων για την προβολή των παραδόσεων, για το περιβάλλον και τον αθλητισμό).

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας δύναται να χρηματοδοτήσει τις παρακάτω δράσεις:

 • Bελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων, για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας.
 • Bελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων, για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον δύναται να χρηματοδοτήσει

 • Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον δύναται να χρηματοδοτήσει
 • τον τηλε-έλεγχο και την τηλεπαρακολούθηση των δικτύων και των εγκαταστάσεων ύδρευσης καθώς και την τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων
 • τη διαχείριση και την επεξεργασία των απορριμμάτων
 • την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας των δημοτικών κτιρίων, των σχολικών συγκροτημάτων και των κλειστών γυμναστηρίων
 • την αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών και την αντιδιαβρωτική προστασία των ακτών

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία

δύναται να χρηματοδοτήσουν όλα τα έργα, τις εφαρμογές και τις δράσεις για να καταστεί ο Δήμος «Έξυπνη Πόλη» σε όλες τις πλευρές της λειτουργίας του.

 • Στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
 • Στη διαφάνεια
 • Στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη και του επισκέπτη.
 • Στην ταχύτατη διάχυση της χρηστικής πληροφορίας.
 • Στην ηλεκτρονική αμφίδρομη επικοινωνία των πολιτών με τον Δήμο.

ΠΟΡΟΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Δεκάδες δράσεις και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δικαιούχους και τους Δήμους, με σπουδαιότερες:

 • NTERREG 2014 - 2020
 • EQUALITY AND CITIZENSHIP
 • Horizon 2020 Erasmus κλπ.

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δεκάδες πλέον και οι προσκλήσεις που «έτρεξαν» και «τρέχουν» από τα Εθνικά προγράμματα για τους Δήμους όπως

Το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, του Υπουργείου Εσωτερικών χρηματοδοτεί:

 • Σχολική στέγη
 • Αγροτική Οδοποιία
 • Ύδρευση, Αποχέτευση και βιολογικούς καθαρισμούς μικρών οικισμών
 • Προμήθεια οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Επανάχρηση εγκαταλειμμένων κτηρίων
 • Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Το πρόγραμμα ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ χρηματοδοτεί:

 • Πιστοποίηση και κατασκευή παιδικών χαρών.
 • Αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων
 • Ανακύκλωση και δράσεις για το περιβάλλον
 • Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και εξοπλισμού κομποστοποίησης βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων.
 • Μελέτες χωροταξίας και πολεοδόμησης.