Οικονομικοί πόροι για το έργο μας

ΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 - 2020+2

Δεκάδες προσκλήσεις «έτρεξαν» και «τρέχουν» που απευθύνονται προς τους Δήμους για να υποβάλουν προτάσεις έργων και δράσεων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή σε Τομεακά – Επιχειρησιακά Προγράμματα των Υπουργείων.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης δύναται να χρηματοδοτήσει

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας δύναται να χρηματοδοτήσει τις παρακάτω δράσεις:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον δύναται να χρηματοδοτήσει

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία

δύναται να χρηματοδοτήσουν όλα τα έργα, τις εφαρμογές και τις δράσεις για να καταστεί ο Δήμος «Έξυπνη Πόλη» σε όλες τις πλευρές της λειτουργίας του.

ΠΟΡΟΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Δεκάδες δράσεις και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δικαιούχους και τους Δήμους, με σπουδαιότερες:

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δεκάδες πλέον και οι προσκλήσεις που «έτρεξαν» και «τρέχουν» από τα Εθνικά προγράμματα για τους Δήμους όπως

Το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, του Υπουργείου Εσωτερικών χρηματοδοτεί:

Το πρόγραμμα ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ χρηματοδοτεί: